Programpunkt

Silhouetter

Vokalensemblen RÖSTER med Henrik Magnusson (piano), presenterar ett program där Höga visan möter jazz och renässansmusik.
Jennie Majberger Wiedel, Lovisa Westbacke, Lina Johansson, Tore Sunesson och David Sturk medverkar.