Programpunkt

Smulor och kärlek

"Försöker skriva om vardagen, blir oftast om kärlek."
Julia Gustafsson och Åse Blomquist med vänner framför nyskriven musik.