Guidad visning av "Musiklivet Göteborg 1955-2018" på Göteborgs stadsmuseum