Programpunkt

Queerhistorisk stadsvandring i gatlyktornas sken

Kvinnokaféer och ställen för såna. Karin och Sophie, Elfrida och kvinnors möjligheter, parker och bakgator. Pontus och de moderna paret, lappcentral och klagomur. Annie och Alma och deras tecken. Och kanske dyker H.C Andersen och Selma Lagerlöf upp…
Göteborg har en rik och spännande icke-normativ historia. Men som ofta glöms eller göms queert liv när stadens historia berättas, men queert folk har alltid funnits! Vandringen handlar om queert liv under perioden ca 1850–2000, ca 1,5 km lång, mitt i centrum. Inga trappor, system för ljudförstärkning används.

Start vid bron framför Christine kyrka och vi slutar bakom Stora Teatern.