Programpunkt

Majorna förr

Gamla Majgrabbar visar bilder och film över en svunnen tid i stadsdelen Majorna.