Programpunkt

Solen är balla kulan

Popkören Pica Pica sjunger om energi.