Programpunkt

Mosaik i månsken

"Blommornas natt"
Under årets Kulturnatta har du möjlighet att skapa små mosaik blommor. Kostnader för materialet tillkommer. Barn under 10 år får gärna komma i sällskap av vuxna.