Programpunkt

Före och efter grävskoporna

Annedalsbilder före och efter grävskoporna. Tagna på 1960-talet och 2018 av Totte Wiberg.