Programpunkt

Varför spel är kultur

Allt fler sysslar idag med spel i någon form, från brädspel till e-sport. Begreppet spelkultur har varit på uppgång men fortfarande bemöts intresset spel med skepticism.
Max Horttanainen, vice ordförande i Sverok och ordförande i Svenska e-sportförbundet talar om varför spel är kultur.