Programpunkt

Human Nature

Med utgångspunkt från föremål ur samlingarna - och flera pågående forskningsprojekt - tar Världskulturmuseet sig an vår tids mest brännande fråga. Human Nature handlar om konsumtionens påverkan på vår jord med frågor om omställningar och möjligheter för en mera hållbar värld.