Programpunkt

Taktil workshop

Delta i ett interaktivt taktilt skapande där vi tillsammans definierar vad temat innebär. Kom och utforska olika material med dina sinnen i en rad olika workshops.