ATT BLI SYNLIG – En konstutställning med tema psykisk ohälsa och kreativt skapande.