Fotoutställning – det slitna, det vackra, det förstörda