Generationsteatern – Kvinndom, mod och morska kvinns