Inversioner – en teckningsperformance av Bo Ljungcrantz med ljud av Walt Lenram