Invigning av Författarcentrum Västs nya lokal, Marie Hermanson och Aino Trosell läser!