Målarprocess med Intuitiv Målning i Alina Witwitzkas ateljé – 30 okt