Programpunkt

Galleri Box: Annika Lundgren

Galleri Box håller öppet under kulturnatta och visar pågående utställning - I Detta Land, Kamrat - av Annika Lundgren.

I Detta Land, Kamrat oscillerar mellan det sakliga och det poetiska och behandlar längtan efter den politiska visionen i en allt mer marknadsstyrd och populistisk samhällsdiskurs. Är nostalgi och melankoli potentialer eller riskmoment i politiken? Och hur ser möjligheterna ut för att staka ut en kollektiv riktning framåt i dagens klimat?