Programpunkt

MÅNADER, BREV – diktläsning av Karin Brygger

Kvällen avslutas med diktläsning ur Månader, brev (augusti, 2020). Förlaget presenterar denna strama diktsamling som ett tidsdokument och en känslig berättelse om ett möte mellan två främlingar, allt i skuggan av pandemin.
»Våren 2020 drabbas världen av Corona, en världsomspännande pandemi. Det ena landet efter det andra ansätts av sjukdomen. Dödstalen rusar snabbt uppåt. Tiden tycks på en gång accelerera och stå stilla. Man kan inte längre resa någonstans. Det egna kvarteret förvandlas till livets mittpunkt, och är samtidigt bara en marginaliserad strimma i en större geografi. Två människor börjar skriva till varandra. De vet inte om de någonsin kommer att träffas. Kommer de att bli sjuka? Kommer de ens att minnas varandra? Blir minnena kvar i kroppen när den dör? Och hur många ska dö innan landssorg utlyses?
Månader, brev skildrar några månader våren 2020 med en särskild tonvikt på hur dödens närhet och vissheten om livets utmätthet accentuerar såväl vår vilja att leva och stå i kontakt med det levande, som vår rädsla för döden. »