Programpunkt

Lutherska missionskyrkan: Röster

Vokalgruppen Röster –
Karin Ståhl Lindh (sopran), Lovisa Westbacke (mezzosopran), Lina Johansson (alt),
Tore Sunesson (tenor), David Sturk (bas)