Programpunkt

Världskulturmuseet: Korsvägar

Mänsklighetens historia är ett myller av platser där vi mötts - förhandlat, umgåtts, bråkat och utbytt idéer. Utställningen Korsvägar gör nedslag på några unika platser i världen och tar upp gemensamma frågor genom museets världsomspännande samlingar.

Här kan du som besökare få nya kunskaper och ökad förståelse för att historien och vår samtid är ett myller av mänskliga erfarenheter - du får följa med på en resa i både tid, rum och tanke. Du kommer både att känna igen dig, förundras och kanske ifrågasätta. Välkommen att utforska Korsvägar!