Programpunkt

Världskulturmuseet: Mind the Gap

Ett glapp är något som skapar avstånd. Ett avbrott. Ett tomt rum. Något som saknas. Dessa glapp kan ibland göra det svårt att förstå viktiga händelser i våra liv. Alla lever med ett glapp. En del av oss är medvetna om det. Andra är det inte. En del av dessa glapp är smärtsamma; andra är naturliga utfall av de val vi gör i livet.

I den här utställningen bjuder vi in er att möta vanliga människor från Europa och Mellanöstern som berättar om erfarenheter av glapp. Berättelser om när det finns ett avstånd mellan vilka de vill vara och de sociala normer och påtryckningar de upplever från omgivningen. Berättelser om glapp som uppkommit eftersom en varit tvungen att fly sitt hem. Glapp handlar bland annat om kön, identitet, orättvisa, ålder eller förlust.