Programpunkt

Paper Lithography Workshop

Galleri Grafik i Väst

Grafik i Väst is pleased to offer a free, hand's on workshop for participants interested in learning how to use "normal" black and white photocopies to make lithographic prints onto a range of materials and surfaces. Hosted by local artist Eric Saline (US/ SE) and Visiting Artist Elena Grudzinskaitė, from Lithuania, we will work together to make prints using a printing press and with hand-printing techniques. The night also offers a "sneak preview" of Elena's exhibition, which opens the following day.

Grafik i Väst erbjuder en gratis workshop för deltagare som är intresserade av att lära sig hur man använder "normala" svartvita fotokopior för att göra litografiska tryck på en rad olika material och ytor. Med den lokala konstnären Eric Saline (US/SE) och gästkonstnären Elena Grudzinskaitė från Litauen som värd kommer vi att arbeta tillsammans för att göra tryck med hjälp av en tryckpress och med tekniker för handtryck. Natten bjuder även på en "smygpremiär" av Elenas utställning som öppnar dagen efter.

Programinformation
Kategori Göra själv, Konst, Konsthantverk
Datum 27:e Oktober
Tid 18:00 - 22:00
Adress Storgatan 20 (Visa på karta)
Åldersgräns över 12 år
Hemsida https://www.grafikivast.se/