Programpunkt

Guidad visning av Göteborgs födelse

Göteborgs Stadsmuseum

Lär känna de allra första göteborgarna!

Under Kulturnatta bjuder vi in till att följa med på en resa genom historien. Göteborgs födelse kantas av krig och konflikter. Med hjälp av verkliga livsberättelser, hundratals föremål ur våra samlingar och arkeologiska fynd får vi en inblick i hur vardagslivet tedde sig på 1600-talet, och hur staden kom att bli en ledande handelsmetropol.

Förbokning krävs. Boka din plats i Göteborgs stadsmuseums reception eller på telefon 031-3683600