Programpunkt

Vernissage ZEALOUS [zel-uhs]

Den 27 oktober 2023 öppnar vi upp vår utställning på Smedjegatan 5 i Göteborg. Vi vill skapa ett tillgängligt rum i staden och tillsammans visa på möjligheter som finns för oss konstutövare att skapa rum efter våra egna villkor. Utställningen pågår mellan 27 oktober till 31 oktober i ett huskomplex från 1700-talet och är ett ruffigt rivningsobjekt, ett som vi ser det fulrum i finrummens del av staden. Just platsen i sig tror vi kan vara en katalysator för meningsfulla samtal om hur konst tar sig uttryck i staden, stadens olika rum och möjligheter kring hur en kan arbeta som konstnär.

Titeln ZEALOUS, är engelskans adjektiv för svenskans ivrig eller hänförd. I ordet går att ana passion, engagemang och en intensitet som stämmer väl överens med hur vi arbetar och vårt mål för den här utställningen; att skapa rum för mångfald, självbestämmande och inkludering. Med detta ord bjuder vi in besökaren att överväga betydelsen av tematiken som utforskas i utställningen och träda in i en brinnande iver att skapa möjligheter som stärker individen genom samverkan.

Vi är fyra konstnärer vars vägar korsats i olika utställningssammanhang. Våra olika erfarenheter och skilda förutsättningar i livet var faktorer som väckte motivation i oss att skapa något tillsammans. Vår konst är visuell och taktil, normkritisk, genreöverskridande och traditionsbärande. Vi jobbar med en rad olika material och tekniker; textil, drapering, broderi, lera, sten, måleri, skulptur, foto, återbruk.


Välkommen!

Susanne Sadri - hantverksfotografi, broderi
Gülbin Kulbay - keramik, sten, skulptur
Alqumit Alhamad - bildkonst
Statira Jazayeri - textilkonst