Programpunkt

Namnge konsten på Q´ente - En interaktiv utställning

Ewa Wiren

Eva Wirén fortsätter den interaktiva utställningen som startade i Kronhuset i somras. Du får nu möjligheten att sätta din egen titel på konsten.
Utställningen belyser vår upplevelse av den fysiska värld vi delar.
Konstnären går bortom intellekt och tanke i sitt skapande för att se de dolda upplevelserna av olika verkligheter
Vi blickar ut i samma värld och mot samma händelse och får förmodligen, om inte annat, ibland helt andra upplevelser av den världen.
Är världen neutral och allt som händer neutralt.
Är det kanske du som skapar världen och händelserna.
Vad är sant och vad som är påhittat eller reaktivt.
Alla bilderna behandlar olika händelser eller minnen som konstnären fångat och tolkat.
Du får själv tolka målningarna och sätta en egen titel på tavlorna.
Varmt Välkommen till en kväll på Q´ente med samtal kring bilder och vår verklighet som vi tillsammans delar.
Eva & Tomas