Programpunkt

Öppet hus med Föreningen Norden 100 år

Öppet hus på Göteborgs Hembygdsförbund som välkomnar Föreningen Norden, 100 år.
Information om Föreningen Nordens verksamhet och om Hembygdsförbundet varvas med nordiska visor framförda av trubaduren Lennart Torstensson.