Programpunkt

Invigning av utställning om Stadshusets historia!

Under Kulturnatta invigs en ny utställning i Stadshuset. Besökare kommer för första gången att kunna ta del av arkeologiska fynd som har hittats under utgrävningar av huset och Stadshusgården. Det blir berättelser om projektet, grundförstärkningen och ombyggnaden som genomfördes 2016–2019 samt Stadshusets historia – från fängelse och stads- och högvakt till brandstation och politiskt centrum.
Invigningen sker i Stadshuset på Gustaf Adolfs Torg och genomförs av kommunfullmäktiges förste vice ordförande Pär Gustafsson (L).
Utställningen är en del av Västra Nordstan Revival och Göteborgs 400-årsjubiluem 2021.