Programpunkt

Vernissage av Ung konst på Hela Stadens Galleri

Ung Konst är en konstutställning producerad av Göteborgs Kulturskolor och är kopplat till fokusåret 2019, Kunskap & upplysning. Göteborgs Kulturskolor har ca 7 500 deltagare mellan 6–19 år och finns i samtliga stadsdelar.

För första gången intar Göteborgs Kulturskolor staden med 100 st konstverk som tillverkats av barn och unga under handledning av Kulturskolans lärare. Det konstnärliga arbetet utgår från jubileumssatsningens tema 2019 ”Kunskap och upplysning”. Genom att ge barn och unga plats i det offentliga rummet vill vi lyfta konsten och ta barn och ungas skapande och ta detta på allvar. Vilket avtryck vill dom göra 2019 i en stad som växer i alla hörn och kanter?

Hela Stadens Galleri är sprunget ur en gemensam idé från stadens tio stadsdelar för att stärka alla delar i hela staden. Galleriet ger möjlighet att mötas och kommunicera med varandra från stadens olika hörn och göra något tillsammans och därigenom knyta nya band i ett gemensamt projekt.