Programpunkt

Archival Process Yellow

Under sju veckor kommer Chihiro Nodera (*1987, Tokyo) och Lisa Holmgren (*1985, Göteborg) att arbeta i en gemensam projektateljé i Sockerbrukets gamla lokaler. Utgångspunkten är litografi och personligt uttryck. Det delade utrymmet och den dagliga interaktivitet kommer skapa förutsättningar för utbyte och samspel. Som en del av GIBCA Extended är besökare inbjudna till tre på varandra följande vernissage. Den återkommande besökaren kommer att kunna följa en konstnärlig utveckling och samarbetets framväxt. Utöver att skildra processen vill vi visa tillvaron på KKV, en del av Klippans kulturreservat. Omgivningen vittnar om en tid präglad av andra ideal än idag. Med projektets utformning vill vi understryka behovet och betydelsen av det gemensamma utrymmet. Gäst: Christina Sarli (*1988, Rhodos)