Programpunkt

Guidad visning av Vi & Dom

Vi & Dom är en utställning som bränner till och berör, där du som besökare får tänka, känna och reflektera. Vår pedagog guidar dig igenom utställningen.