Programpunkt

Korsvägar

Kultur skapas av oss människor och förändras när vi möts. Korsvägar berättar om historisk förändring och globala kontakter över gränser. Lokala traditioners betydelse i samtiden blir tydliga, till exempel vad gäller dagens politiska ordning i olika delar av världen.

Hela utställningens form och design arbetar med korsvägar som tema och ger en upplevelse av vinklar, ljus, material och olika mötesplatser. Innovativ ljussättning och ovanliga lösningar ger besökaren frihet att upptäcka utställningen på sitt alldeles egna sätt som förhoppningsvis ger både nya kunskaper, väcker nya frågor och en vilja att lära mer.

Korsvägar är knutpunkter och kontaktzoner – platser där vi kompromissar, bildar koalitioner eller hamnar i konflikt. Utställningens ambition är att ta med besökaren på en resa i både tid, rum och tanke. Du kommer både att känna igen dig, förundras och kanske ifrågasätta.