Agnes von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly Sachs - litterär salong