Indisk klassisk dans (Bharathanatyam) föreställning.