Programpunkt

Vernissage Grimmereds konstnärsby

Vernissage/utställning, måleri.

Verk av konstnärer som bott eller bor i Grimmereds by ställs ut i byns lada.

1977 när radhusområdet runt om byn uppfördes, flyttade en stor grupp av konstnärer in och många av radhusen byggdes med ateljeer.

Ladan i byn har de sista tre åren renoverats varsamt med stöd från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och med hjälp av Ogstedt Antikvarie, Högfurans Bygg och Olofssons Bygg.

Upplev samtidigt en unik miljö i Göteborg stad. Miljön ingår i Göteborg stads bevaringsprogram. Miljön ger en uppfattning om den gamla oskiftade byns karaktär och här finns ovanligt väl bevarade bostadshus med tidstypisk dekor från 1800-talets senare del.