Programpunkt

Konst o musik på Galleri KC

Utställning av Ann-Louise Sandahl med måleri och musik av Awila en nyfolk-duon Larisa Ljungkrona-Mönttinen och Anki Ebondotter. Detta är ett samarrangemang av Musikcentrum Väst (MCV) och Konstnärscentrum Väst.