Programpunkt

35 röster om Covid-19 och kulturen – dagsaktuella vittnesmål om pandemin

Kvällens andra punkt berör också den vittnesmålsgenren. Förläggare David Karlsson och Karin Brygger – båda redaktörer för antologin ”35 röster om Covid-19 och kulturen” presenterar och samtalar om den nyutkomna antologin som dokumenterar och diskuterar pandemins konsekvenser för såväl den enskilde, kollektivet som kulturen och konsten i samhället. Vad har kulturella och konstnärliga uttryck för meningsbärande förmåga under kriser?
I antologin medverkar några av Sveriges mest omtalade och uppburna skribenter och författare som Sven-Eric Liedman, Leif Zern, Marianne Goldman, Göran Rosenberg, Martin Nyström m fl m fl.

Musikern David Urwitz kommer att läsa sin text ur antologin samt spela.

I samband med denna programpunkt presenterar bokförlaget Korpen sin ambitiösa utgivning med Corona-tema som innefattar en Corona-dagbok av psykoanalytiker Per Magnus Johansson, diktsamlingen Månader, brev av Karin Brygger, antologin 35 röster om Covid-19 och kulturen och Oisin Cantwells Svensk vår, krönikor ur ett lamslaget land. Ytterligare volymer är på väg, bland annat med röster om pandemin i Östeuropa.