Programpunkt

Christina Lindeberg / Anna Mattsson, grafik & blandteknik.

"Vi har båda sedan länge arbetat i Ålgårdens verkstäder i Borås. Genom åren har det även blivit en del utställningar tillsammans. Det vi har gemensamt är experimentlust, att pröva nya material och tekniker. Så nu blir det naturligtvis en utställning i blandteknik med grafiken som bas."

Foto: Anna Mattsson, "Stigfinnare", blandteknik, 60 x 60 cm