Programpunkt

Natten är litteraturens mor

Författarcentrum

En kväll där vi utforskar nattens betydelse för litterärt skapande och nattens roll i litteraturen. Genom historien har människan format många berättelser om nattens inflytande över kreativiteten. Vad är myt och vad är verkligheten? Hur gestaltas natten i litteraturen och varför är nattens mörker och mystik så viktig i poesi och prosa, samt hur påverkas den litterära gestaltningen av nattens kval, våndor och passioner? Vi bjuder på panelsamtal och diktläsning i våra lokaler.

Panelsamtal: Sara Gordan författare och Ulf Karl Olov Nilsson (UKON) poet, psykolog och psykoanalytiker.
Samtalsledare: Hanna Jedvik författare, kulturjournalist och ordförande Författarcentrum Väst.
Diktläsning: Leon Jaskoviak Åstrand, poet.

Plats: Författarcentrum Väst, Fjällgatan 29.

På bild: Sara Gordan (foto: Sara Mac Key), Ulf Karl Olov Nilsson (foto: Maja Kristin Nylander), Leon Jaskoviak Åstrand (foto: Annika von Hausswolf), Hanna Jedvik (foto: Emil Malmborg).