Tillgänglighetsredogörelse för Kulturnatta.goteborg.se

Kulturförvaltningen Göteborg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Kulturnatta uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Kulturnatta som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till johan.johansson@kultur.goteborg.se

Du kan också lämna kommentarer via Göteborg Stads hemsida för att ge oss dina synpunkter på kommunens service..

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Koden validerar inte fullständigt. Eventuellt kan mobilmenyn ställa till det för människor med nedsatt syn.
  • Det kan vara otydligt att programlistan uppdateras när man gör olika filterval.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Viss text har inte tillräcklig kontrast i förhållande till bakgrunden.
  • Vid mindre skärmbredd än 360px kan text gå ihop med bakgrundsmönster vilket gör att texten kan bli något svår att se.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Viss text har inte tillräcklig kontrast i förhållande till bakgrunden.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Navigering mellan sidorna sker endast via huvudmenyn samt interna länkar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Kulturnatta.

Senaste bedömningen gjordes den 25 juni 2020 och är formellt godkänd av Maria Jolsäter Stjernros.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 juni 2020.